Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Статут підприємства

 СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» 
(нова редакція)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Повітряного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства: 
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА». 
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА». 
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА». 
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОДЕССА». 
1.2.5. Повне англійською мовою: The Municipal Enterprise «Odesa International Airport». 
1.2.6. Скорочене англійською мовою: ME «Odesa International Airport». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада. 
1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмовий знак, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи. Підприємство має майнові та особисті права, несе обов’язки, може бути позивачем i відповідачем у судах. 
1.5. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. 
1.6. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. 
1.7. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Повітряним кодексом України, цим Статутом, чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства інфраструктури України, Уповноваженого органу з питань цивільної авіації, рішеннями Одеської міської ради, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями Одеського міського голови, а також документами ІСАО, ІАТА та інших міжнародних організацій, у встановленому чинним законодавством України порядку. 
1.8. Місцезнаходження Підприємства: 
- українською мовою: 65054, Україна, м. Одеса-54, Аеропорт ЦА (Цивільної Авіації); 
- російською мовою: 65054, Украина, г. Одесса-54, Аэропорт ГА (Гражданской Авиации); 
- англійською мовою: Airport CA, Odesa-54, Ukraine, 65054. 


2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Підприємство створене з метою задоволення міських суспільних потреб в обслуговуванні при перевезені пасажирів, багажу, вантажу та пошти авіаційним транспортом; забезпечення виконання польотів і обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, з метою отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси. 
2.2. Для досягнення поставленої мети Підприємство має і використовує аеродром, аеродромні об’єкти та об’єкти аеропортової інфраструктури, будівлі та споруди, техніку, обладнання, облаштування і підготовлений персонал. 
2.3. Предметом діяльності Підприємства є: 
2.3.1. Забезпечення експлуатації і функціонування аеродрому, будівель, споруд, інженерних мереж та інших об’єктів, аеродромного обладнання, пасажирського та вантажного терміналів, а також засобів механізації i спеціалізованого транспорту. 
2.3.2. Організація самостійно та разом із відповідними державними органами заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки, охорони та безпеки пасажирів, членів екіпажів, авіаційного персоналу, персоналу, задіяного в авіаційній діяльності, повітряних суден, об’єктів, суб’єктів авіаційної діяльності; захист цивільної авіації від актів незаконного втручання; контроль за дотриманням вимог авіаційної безпеки під час проектування, реконструкції та будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса». 
2.3.3. Прийняття та відправлення повітряних суден із забезпеченням авіаційних перевезень пасажирів, вантажів, багажу та пошти необхідними засобами. 
2.3.4. Забезпечення обслуговування зльотів та посадок повітряних суден, організація наземного адміністрування та обслуговування повітряних суден, пасажирів (у тому числі vip-пасажирів та офіційних делегацій), екіпажів, багажу, вантажу та пошти. 
2.3.5. Організації і проведення заходів аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів, аварійно-рятувальних робіт на території аеропорту (аеродрому) і в районі відповідальності аеродрому за проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт. 
2.3.6. Захист контрольованих, стерильних зон та зон обмеженого доступу, що охороняються. 
2.3.7. Проведення розслідувань інцидентів та прийняття участі у розслідуванні авіаційних подій відповідно до чинного законодавства України. 
2.3.8. Організація аеродромного та орнітологічного забезпечення польотів. 
2.3.9. Забезпечення експлуатаційної придатності місць стоянок, шляхів руління повітряних суден та площі маневрування. 
2.3.10. Координація діяльності на аеродромі суб’єктів авіаційної діяльності, що відповідають вимогам Авіаційних правил України та мають сертифікати на відповідні види аеропортової діяльності. 
2.3.11. Здійснення технічного обслуговування літаків та гелікоптерів. 
2.3.12. Підготовка, обслуговування/управління аеронавігаційними даними та аеронавігаційною інформацією. 
2.3.13. Надання послуг з аеронавігаційного обслуговування. 
2.3.14. Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту та наземного транспорту; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; вантажний авіаційний транспорт. 
2.3.15. Надання стандартного та заявленого переліку послуг пасажирам i замовникам перед польотом та після польоту, надання послуг із наземного обслуговування та наземного адміністрування. 
2.3.16. Надання послуг з обслуговування регулярних та нерегулярних, внутрішніх i міжнародних повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажу та пошти в аеропорту, проведення технічних робіт з обслуговування. 
2.3.17. Забезпечення технологічних процесів у зоні аеропорту теплом, електроенергією, водою, каналізацією, транспортом, піною та розчином для пожежогасіння, пожежотехнічним обладнанням, зв’язком. 
2.3.18. Організація, в районі Міжнародного аеропорту «Одеса», радіосвітлотехнічного забезпечення польотів, забезпечення роботи засобів зв’язку, контроль за їх технічним станом i дотриманням встановлених правил експлуатації; забезпечення функціонування на приаеродромній території та за її межами наземних засобів зв'язку, навігації та спостереження, світлотехнічних засобів, інженерних мереж, використання права доступу до такого обладнання. 
2.3.19. Забезпечення можливості діяльності авіакомпаній та інших підприємств і суб’єктів авіаційної діяльності в районі Міжнародного аеропорту «Одеса». 
2.3.20. Орнітологічна, кінологічна діяльність, діяльність у сфері попередження небезпек, що створюються представниками дикої природи в районі аеродрому. 
2.3.21. Організація заходів з безпеки польотів повітряних суден. 
2.3.22. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, постачання і транспортування холодної води та електроенергії, а також виробництво, постачання і транспортування теплової енергії у вигляді гарячої води для сторонніх споживачів. 
2.3.23. Виконання всіх видів налагоджувальних робіт. 
2.3.24. Монтажні і пусконалагоджувальні роботи з електросилового обладнання. 
2.3.25. Проведення випробування електрозахисних засобів. 
2.3.26. Огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів, експертиза з охорони праці та промислової безпеки. 
2.3.27. Діяльність у сфері проводового, безпроводового, супутникового електрозв'язку. 
2.3.28. Інша діяльність у сфері електрозв'язку. 
2.3.29. Обслуговування систем безпеки. 
2.3.30. Огляд, експлуатація, випробування, вимірювання електроустановок та електрообладнання, електроустановок електротехнічної лабораторії; виконання робіт в охоронних зонах ліній електропередачі; виконання робіт у діючих електроустановках; монтажні і пусконалагоджувальні роботи електроустановок та електрообладнання; пошук і ремонт місць пошкодження в кабельних і повітряних лініях електрообладнання. 
2.3.31. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 
2.3.32. Надання послуг з авіапаливозабезпечення авіаційних перевезень і робіт, контроль якості паливно-мастильних матеріалів. 
2.3.33. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво, монтаж інженерних і транспортних мереж), будівництво доріг і автострад, будівництво, ремонт та реконструкція об’єктів інших споруд. 
2.3.34. Проведення підготовчих робіт на будівельному майданчику, роботи із завершення будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи. 
2.3.35. Електромонтажні та інші будівельно-монтажні роботи, виконання робіт з підвищеною небезпекою. 
2.3.36. Надання послуг з використання радіочастот. 
2.3.37. Метрологічна робота, виготовлення, ремонт, повірка, калібрування, метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. 
2.3.38. Надання послуг телекомунікаційного зв’язку, організація та забезпечення зв’язку з повітряними суднами. 
2.3.39. Заготівля, переробка та реалізація металобрухту кольорових і чорних металів, відходів і брухту дорогоцінних металів. 
2.3.40. Збирання, заготівля та реалізація окремих видів відходів, як вторинної сировини (в тому числі АКБ, ММО, скло, пластмаса, макулатура, гума, шини пневматичні). 
2.3.41. Надання послуг з благоустрою території, у тому числі прибирання снігу, посипання доріг сіллю, піском, замітання вулиць, покіс травостою, видалення чагарників; технічне обслуговування водостоків та очищення канав. 
2.3.42. Виконання та погодження земляних робіт на території Підприємства. 
2.3.43. Організація діяльності пункту пропуску на території Підприємства. 
2.3.44. Організація митних складів, обслуговування та збереження вантажів під митним контролем. 
2.3.45. Організація діяльності та надання послуг складів тимчасового зберігання. 
2.3.46. Надання в оренду автотранспортних засобів, інших машин, устаткування та товарів. 
2.3.47. Управління нерухомим майном та іншими активами за винагороду або на основі контракту. 
2.3.48. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України. 
2.3.49. Надання маркетингових послуг. 
2.3.50. Надання послуг з бронювання та продажу квитків на всі види транспорту внутрішнього та міжнародного сполучення, надання відповідної інформації юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам). 
2.3.51. Надання послуг з бронювання номерів у готелях юридичним та фізичним особам (резидентам і нерезидентам); надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність. 
2.3.52. Посередницька діяльність митного брокера. 
2.3.53. Медична практика, інша діяльність у сфері охорони здоров’я. 
2.3.54. Інвестиційна та посередницька діяльність на основі договорів комісії, доручень, консигнацій, агентських угод та інших. 
2.3.55. Організація протипожежної охорони об’єктів. 
2.3.56. Виконання робіт з монтажу і експлуатації засобів охоронної сигналізації. 
2.3.57. Організація кемпінгів, тимчасових стоянок автотранспортних засобів (майданчиків для паркування автотранспорту), паркінгів, службових парковок, автостоянок, сервісних пунктів, їх комплексне обслуговування. 
2.3.58. Організація, благоустрій, експлуатація зон відпочинку. 
2.3.59. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, послуги готельного господарства. 
2.3.60. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання. 
2.3.61. Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку. 
2.3.62. Організація громадського харчування, оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, продуктами харчування, алкогольними напоями, продукцією виробничо-технічного призначення. 
2.3.63. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах, іншими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля за межами магазинів. 
2.3.64. Виготовлення, фасування і реалізація на борту повітряних суден та в аеропорту продуктів харчування, напоїв, алкогольних напоїв, видань періодичної преси та рекламної продукції. 
2.3.65. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв; обслуговування напоями. 
2.3.66. Здійснення агентської діяльності з продажу, перевезень на авіаційному, морському, автомобільному, річковому, залізничному та іншому транспорті, використання автоматизованих систем для продажу. 
2.4. Підприємство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.5. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, сертифікату, ліцензій здійснюються Підприємством за наявності відповідних дозволів, сертифікатів, ліцензій тощо.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Підприємство має право: 
а) в організаційно-правовій сфері: 
3.1.1. Самостійно визначати свою організаційну структуру. 
3.1.2. Створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, в тому числі спеціального призначення, відповідно до нормативних актів. 
3.1.3. Розробляти символіку Підприємства, наносити її на транспортні засоби, формений одяг, рекламну продукцію i таке інше. 
3.1.4. Організовувати і проводити всі види технічного і професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу. 
3.1.5. За погодженням з Уповноваженим органом створювати в установленому порядку свої філії, представництва, відділення, агентства та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків без створення юридичної особи, затверджувати Положення про них. 
3.1.6. Застосовувати формений одяг єдиного зразку для своїх працівників. 
б) у фінансово-економічній сфері: 
3.1.7. Самостійно встановлювати ціни і тарифи на всі види продукції та послуг, застосовувати договірні ціни за винятком тих, що регулюються державою. 
3.1.8. Визначати системи і форми оплати праці, розробляти та затверджувати порядок заохочення працівників Підприємства відповідно до чинного законодавства України. 
3.1.9. Здійснювати інвестиційну та посередницьку діяльність будь-яких форм, встановлену законодавством України. 
3.1.10. Отримувати кредити, позики, отримувати субсидії та інші види допомоги у національній валюті та у вільно конвертованій валюті (далі – ВКВ), з дозволу Засновника у порядку, визначеному чинним законодавством України. 
в) у матеріально-технічній сфері: 
3.1.11. Купувати та орендовувати, відповідно до чинного законодавства України, основні засоби виробництва, у тому числі матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб. 
3.1.12. Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний і поточний ремонт основних фондів Підприємства, об’єктів зв’язку та інших виробничих будівель, споруд і споруджень, а також культурно-побутове і житлове будівництво, забезпечувати розробку та затвердження у встановленому порядку проектних завдань, проектно-кошторисних документів на будівництво, здійснювати контроль за будівництвом і приймати закінчені будівництвом об’єкти в експлуатацію. 
г) у сфері аеронавігаційного обслуговування: 
3.1.13. Надавати послуги у сфері аеронавігаційного обслуговування. 
3.1.14. Створювати підрозділи зі збору та утримання аеронавігаційної інформації. 
3.1.15. Надавати послуги екіпажам повітряних суден з використання відомостей про зміст заходів з організації та здійснення державного розпізнавання об’єктів в Україні. 
д) у сфері метеорологічного забезпечення: 
3.1.16. Створювати аеропортову гідрометеорологічну службу чи на договірній основі організувати забезпечення повітряних суден метеорологічною інформацією в зоні аеропорту. 
е) у сфері комерційної діяльності: 
3.1.17. Здійснювати прийом та відправку повітряних суден, обслуговування авіаперевезень при внутрішніх i міжнародних перевезеннях пасажирів, багажу, вантажу i пошти. 
3.1.18. Виявляти, аналізувати i прогнозувати попит на послуги Підприємства, створювати та організовувати роботу системи реклами, залучати авіакомпанії. 
3.1.19. Відповідно до укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції, товарів та послуг. 
3.1.20. Реалізовувати свою продукцію, надавати послуги за цінами, що формуються Підприємством самостійно, відповідно до умов ринкових відносин, економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за регульованими цінами. 
3.1.21. Здійснювати безмитну торгівлю товарами народного споживання. 
3.1.22. Виготовляти, фасувати і реалізовувати на борту повітряних суден та в аеропорту продукти харчування, напої, алкогольні напої, видання періодичної преси та рекламну продукцію. 
3.1.23. Бути агентом з продажу перевезень на авіаційному, морському, автомобільному, річковому, залізничному та іншому транспорті, використовувати автоматизовані системи для продажу. 
3.1.24. Здійснювати ремонт і технічне обслуговування будь-якого устаткування, що включає основні елементи радіо (ємність, індуктивність, опір). 
3.1.25. Розвивати і використовувати, а також пропонувати зацікавленим абонентам існуючі телефонні мережі і їхні модернізовані різновиди (транкову, мобільну, радіо й інші види) зв’язку. 
3.1.26. Здійснювати метрологічну повірку, калібрування, атестацію засобів вимірювальної техніки та іншого устаткування (механічні, електричні й електронні лічильники і механізми, лічильники бензоколонок і тому подібні устрої). 
3.1.27. Здійснювати монтаж і налагоджування будь-яких автоматичних телефонних станцій, радіоздовжувачів і гучномовної апаратури. 
3.1.28. Здійснювати прокладку телефонних кабелів і кабельної каналізації. 
3.1.29. Налагоджувати, обслуговувати і ремонтувати комп’ютерні мережі і комп’ютерну техніку. 
3.1.30. Здійснювати монтаж і налагодження різноманітної апаратури прийому та передачі радіосигналів. 
3.1.31. Використовувати державні системи зв’язку i радіочастотні ресурси. 
3.1.32. Створювати та відкривати митні склади відповідно до чинного законодавства України. 
3.1.33. Здійснювати митну брокерську діяльність. 
є) у сфері авіаційної безпеки: 
3.1.34. Здійснювати воєнізовану і сторожову охорону будівель та інших об’єктів Підприємства, а також літаків та авіаційного майна суб’єктів авіаційної діяльності. 
3.1.35. Купувати, зберігати та застосовувати, відповідно до чинного законодавства України, вогнепальну зброю та спеціальні засоби охорони, спеціальні технічні засоби безпеки. 
3.1.36. Накладати адміністративні стягнення на порушників відповідно до чинного законодавства України. 
ж) у сфері забезпечення режиму: 
3.1.37. Здійснювати пропускний і внутрішньооб’єктовий режим, встановлювати порядок знаходження та пересування осіб і транспорту, а також умови забезпечення захисту пасажирів, членів екіпажу, повітряних суден, персоналу і об’єктів від актів незаконного втручання в межах контрольованої, стерильної зон та зон обмеженого доступу Підприємства, що охороняються. 
3.1.38. Здійснювати діяльність, пов’язану з державною таємницею, після надання Службою безпеки України спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. 
3.1.39. Організовувати роботи із забезпечення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту Підприємства, його підготовки та роботи в умовах особливого періоду і у разі виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. 
з) у сфері медичного забезпечення: 
3.1.40. Організовувати медичне і санітарне обслуговування працівників Підприємства, екіпажів, пасажирів та населення, проведення експертизи придатності до професіональної (в тому числі льотної) роботи, санітарні і протиепідеміологічні заходи. 
3.1.41. Здійснювати медичну практику. 
и) у сфері пошукових і аварійно-рятувальних робіт: 
3.1.42. Організовувати пошукове, аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення польотів повітряних суден відповідно до вимог чинного законодавства України. 
3.1.43. Здійснювати взаємодію з підприємствами, установами, організаціями, що залучаються до проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт; здійснювати контроль стану готовності особового складу підрозділів аварійно-рятувальної команди; забезпечувати роботу засобів РТЗ і зв’язку аварійно-рятувальної команди. 
3.2. Обов’язки Підприємства: 
3.2.1. Здійснювати та забезпечувати виконання мобілізаційної підготовки та заходів цивільного захисту на Підприємстві відповідно до вимог чинного законодавства, надавати послуги з організації цієї роботи на договірній основі. 
3.2.2. Організовувати та забезпечувати безпеку польотів повітряних суден цивільної та державної авіації, авіаційну безпеку, контроль за станом приаеродромної території, будівництвом об'єктів, діяльністю суб'єктів на аеродромі та на приаеродромній території, контроль за дотриманням вимог щодо встановлення і розміщення маркірувальних знаків та радіотехнічних пристроїв, дотримуватись встановленого порядку виконання і забезпечення польотів на аеродромі та здійснювати координацію діяльності на аеродромі підприємств і організацій. 
3.2.3. Оприлюднювати інформацію про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України. 
3.2.4. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 
3.2.5. Організовувати та проводити з працівниками під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учнями, курсантами, слухачами та студентами під час трудового і професійного навчання інструктаж, навчання і перевірку знань з охорони праці, пожежної та електробезпеки, надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. 
3.2.6. Забезпечувати виробництво технічними та електронними засобами управління, забезпечувати програмне супроводження комп’ютерної техніки, локальних і зовнішніх комп’ютерних мереж, а також бути провайдером у мережі Інтернет. 
3.2.7. Забезпечувати організацію авіаційної діяльності відповідно до Повітряного кодексу України та Авіаційних Правил України. 
3.2.8. Організовувати і здійснювати технічне обслуговування і ремонт засобів РТЗ (радіотехнічного забезпечення), світлосигнального обладнання (ССО) і зв’язку, забезпечувати запровадження в експлуатацію нового устаткування, що надходить чи закуповується на заміну, проводити плановий ремонт засобів РТЗ, ССО і зв’язку. 
3.2.9. Здійснювати контроль за обмеженням будівництва на прилеглій до аеродрому території, дотриманням вимог щодо встановлення нових маркерних знаків (нічних та денних), а також радіотехнічного обладнання, що відмічають високі будівлі і споруди, розташовані на прилеглій до аеродрому території і в межах визначених повітряних трас, а також контролювати дії, що загрожують безпеці польотів; організовувати та виконувати комплекс заходів щодо підтримки льотного поля аеродрому, аеродромних систем та споруд у постійній експлуатаційній готовності до зльоту, посадки, маневрування та стоянки повітряних суден; здійснювати погодження та контроль за будівництвом будинків та споруд на приаеродромній території. 
3.2.10. Організовувати та виконувати комплекс заходів щодо управління небезпеками, які створюються птахами та іншими представниками дикої природи у зоні аеродрому. 
3.2.11. Контролювати підтримання встановленого порядку виконання і забезпечення польотів на аеродромі та здійснювати координацію діяльності на аеродромі підприємств і організацій. 
3.2.12. Здійснювати й організовувати комплекс заходів із забезпечення прийняття та відправки повітряних суден, організації адміністрування та наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів, екіпажів, багажу, вантажу та пошти. 
3.2.13. Організовувати радіосвітлотехнічне забезпечення польотів. 
3.2.14. Забезпечувати контроль безпеки та супроводження в контрольованих зонах, що охороняються, пасажирів, ручної поклажі та багажу. 
3.2.15. Здійснювати протипожежні заходи відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, керуючись міжнародними та відомчими стандартами протипожежного захисту цивільної авіації, надавати послуги у цій сфері.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 


4.1. Органами управління Підприємства є Засновник, генеральний директор та наглядова рада комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса». 
4.2. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
4.2.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
4.2.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства. 
4.2.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших підприємств (господарських товариств). 
4.2.4. Утворення наглядової ради комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» (далі – наглядова рада). 
4.2.5. 3міна розміру статутного капіталу Підприємства. 
4.3. Розпорядженням міського голови призначаються: 
4.3.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства (далі – Уповноважений орган). 
4.3.2. Генеральний директор Підприємства. 
4.4. Уповноважений орган: 
4.4.1. Здійснює контроль за дотриманням генеральним директором цього Статуту, умов контракту та приймає відповідні рішення у разі їх порушення. 
4.4.2. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням закріпленого за Підприємством комунального майна. 
4.4.3 Здійснює фінансовий контроль за виробничо-господарською діяльністю Підприємства. 
4.4.4. Затверджує фінансовий план та план розвитку Підприємства. 
4.5. Генеральний директор Підприємства відповідно до своєї компетенції: 
4.5.1. Самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені Засновником, наглядовою радою Підприємства або Уповноваженим органом. 
4.5.2. Приймає рішення у межах своєї компетенції, затверджує положення, інструкції, акти та організаційно-розпорядчі документи. 
4.5.3. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства України. 
4.5.4. Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних і іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства. 
4.5.5. Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки. 
4.5.6. Укладає контракти, договори, у тому числі трудові, видає накази, надає доручення, обов’язкові для всіх працівників Підприємства. 
4.5.7. За погодженням з Уповноваженим органом затверджує штатний розпис Підприємства. 
4.5.8. Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розпису, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. 
4.5.9. Організовує та здійснює контроль за забезпеченням охорони державної таємниці на Підприємстві. 
4.5.10. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником, наглядовою радою Підприємства та Уповноваженим органом. 
4.5.11. Несе відповідальність за стан роботи і діяльність Підприємства, формування та виконання планів, ефективне використання комунального майна. 
4.5.12. Несе відповідальність за порушення законодавства України про державну таємницю, порядку та умов охорони державної таємниці, порушення режимних вимог щодо захисту державної, службової та комерційної таємниць. 
4.5.13. Відповідає за впровадження та функціонування системи управління якістю на Підприємстві. 
4.5.14. Несе відповідальність за систему управління безпекою польотів на Підприємстві, включаючи відповідальність за надання ресурсів, необхідних для її впровадження і функціонування. 
4.6. Наглядова рада є колегіальним органом управління Підприємства, який з метою забезпечення законної, ефективної, прозорої діяльності Підприємства та захисту інтересів територіальної громади міста Одеси і в межах компетенції контролює та спрямовує діяльність генерального директора Підприємства: 
4.6.1. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради, що затверджується рішенням Засновника. 
4.6.2. Члени наглядової ради є посадовими особами Підприємства і несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
4.7. До компетенції наглядової ради належить: 
- прийняття в порядку та у випадках, передбачених законодавством України та рішеннями Одеської міської ради, рішень про проведення незалежним аудитором перевірки річної фінансової звітності Підприємства; 
- здійснення контролю за діяльністю Підприємства, ефективністю використання ним майна та коштів; 
- аналіз діяльності директора Підприємства та внесення відповідних пропозицій та рекомендацій міському голові; 
- розгляд результатів ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства, надання пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених порушень, а також причин та умов, що сприяли їх допущенню; 
- внесення Одеській міській ради та/або Уповноваженому органу, що здійснює контроль за ефективністю діяльності Підприємства, пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Підприємства, впровадження нових технологій та методів здійснення господарської діяльності Підприємства та управління Підприємством; 
- здійснення моніторингу і контролю за повнотою, достовірністю та своєчасністю оприлюднення інформації про Підприємство, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством України; 
- розгляд питань, пов’язаних із ефективністю діяльності Підприємства, в тому числі запропонованих до розгляду генеральним директором Підприємства, Одеським міським головою, Одеською міською радою та її виконавчими органами. 
4.8. До виключної компетенції наглядової ради належить: 
- прийняття в порядку, визначеному законодавством України, рішень з питань вчинення Підприємством господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість; 
- надання згоди на здійснення Підприємством господарського зобов'язання, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності; 
- затвердження річних планів діяльності наглядової ради; 
- складання та затвердження звітів про результати роботи наглядової ради; 
- розгляд річних планів та звітів діяльності Підприємства.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА 


5.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створено статутний капітал у розмірі 13 214,2 (тринадцять тисяч двісті чотирнадцять та дві десяті) тис.грн. 
5.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням; інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. 
5.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.


6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 
6.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання. 
6.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
6.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника. 
6.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності. 
6.3.3. Капітальні вкладення i дотації з бюджетів та надходження від приватизації власності. 
6.3.4. Кредити банків та інших кредиторів. 
6.3.5. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством України порядку. 
6.3.6. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян. 
6.3.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
6.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у порядку визначеному чинним законодавством України. 
6.5. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом застави, а також не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника. 
6.6. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
6.7. Підприємство користується землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. 
6.8. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам та громадянам, крім випадків, встановлених законодавством України.

 

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

7.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами за укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства України. 
7.2. Підприємство за погодженням з Уповноваженим органом планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення виробничого, соціального розвитку. Основи планів складають договори, укладені та заплановані до укладення із споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів. 
7.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків і інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства. 
7.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно, або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України, за державними цінами. 
7.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. 
7.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України. 
7.7. Взаємовідносини між структурними підрозділами Підприємства визначаються згідно з організаційною структурою. 
7.8. Взаємовідносини Підприємства з органами державної влади та місцевого самоврядування здійснюються на підставі норм чинного законодавства України. 
7.9. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства та (або) на основі договорів. 
7.10. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законодавством України, міжнародним правом та користується повним обсягом прав юридичної особи. 
7.11. Обслуговування міжнародних повітряних перевезень здійснюється Підприємством на підставі принципів міжнародного права, міждержавних угод України, а також нормативних документів міжнародних організацій цивільної авіації. 
7.12. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

 

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

8.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
8.2. Підприємство самостійно розробляє i за погодженням з Уповноваженим органом затверджує штатний розпис, форми i системи оплати праці працівників та залучених робітників, стимулюючи підвищення її продуктивності, якості i культури обслуговування, враховуючи принципи розподілу винагороди за кінцевими результатами. 
8.3. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством України, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом.


9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
10.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
10.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Статут затверджено рішенням Одеської міської ради  № 3511-VII від 18.07.2018 р.