Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Річна звітність за 2020 рік

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий план) КП "Міжнародний аеропорт Одеса" на 31 грудня 2020 року 

 

 


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

 

 


Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік 

 

 


Звіт про власний капітал за 2020 рік

 

 


Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

 

 


Звіт про управління за 2020 рік

 

Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік