Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Річна звітність за 2019 рік

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий план) КП "Міжнародний аеропорт Одеса" на 31 грудня 2019 року 

 

 


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

 

 


Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік 

 

 


Звіт про власний капітал за 2019 рік

 

 


Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

 

 


Звіт про управління за 2019 рік