Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Річна звітність за 2018 рік

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий план) КП "Міжнародний аеропорт Одеса" на 31 грудня 2018 року 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

 

 

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік 

 

 

Звіт про власний капітал за 2018 рік

 

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

 

 

Звіт про управління за 2018 рік