Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Річна звітність за 2017 рік

Звіт про фінансовий план КП "Міжнародний аеропорт Одеса" на 31 грудня 2017 року

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати  КП "Міжнародний аеропорт Одеса" ( Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

 

 

Звіт про власний капітал за 2017 рік

 

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік