Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Профспілка

Первинна профспілкова організація авіапрацівників КП «Міжнародний аеропорт Одеса» входить до складу Профспілки авіапрацівників України.


Права та обов'язки членів профспілки


Профспілка діє на засадах українського законодавства і  має право:

 • представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
 • сприяти зайнятості робітників;
 • заключати колективні договори та здійснювати контроль за їх виконанням;
 • приймати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
 • здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
 • приймати участь в колегіальних органах управління організації;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;
 • приймати участь в суспільно-політичному житті суспільства, в тому числі у виборчих компаніях.


Член профспілки має право:

 • на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
 • користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
 • приймати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції по удосконаленні нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що відносяться до діяльності профспілки;
 • приймати участь в розробці, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність Профспілки;
 • обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи;
 • отримувати матеріальну допомогу з коштів Профспілки.
 • отримувати  пільги : 
  • на санаторно-курортні путівки ,
  • на путівки в літні дитячі табори ,
  • на екскурсії вихідного дня,
  • безкоштовне відвідування спортивних закладів.


Член профспілки зобов’язаний:

 • виконувати Статут Профспілки, приймати участь в діяльності Профспілки;
 • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
 • сприяти зростанню авторитету Профспілки, не допускати дій, що наносять шкоду Профспілці;
 • особа, яка була виключена або добровільно пішла з Профспілки, втрачає право на захист Профспілкою, на користування його майном, пільгами.


ЗАПРОШУЄМО ДО ПРОФСПІЛКИ !

 

 

Спортивне життя Профспілки:

 

Літні спортивні ігри серед підприємств,організацій і навчальних закладів цивільної авіації України

 

Одеська велосотка - 2019