Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

ОБРАННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

31 ЛИПНЯ - 31 СЕРПНЯ ВІДБІР НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Запрошуємо бажаючих взяти участь у конкурсній процедурі відбору членів наглядової ради комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса". 

 

Одеська міська рада відповідно до п. 24 "Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради", затвердженого рішенням Одеської міської ради №2307-VII від 26.07.2017 року, повідомляє про продовження терміну прийому заяв від бажаючих взяти участь у конкурсі з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради, зокрема, КП "Міжнародний аеропорт Одеса" (код ЄДРПОУ 30441902), яке є суб'єктом авіаційної діяльності та експлуатантом аеродрому в Міжнародному аеропорту "Одеса";

 

Відповідно до діючого законодавства особа, яка претендує на зайняття посади члена наглядової ради, повинна відповідати наступним вимогам:

- є громадянином України та має повну цивільну дієздатність;

- має повну вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності підприємства;

- не належить до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

- не має непогашеної судимості;
- не перебуває та протягом останніх 5 років не перебувала у трудових відносинах із Підприємством, не обіймала посад у виконавчих органах Одеської міської ради; 
- не є посадовою особою юридичних осіб публічного права; 
- не є депутатом місцевої ради;
- не є фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності – контрагентом Підприємства або кінцевим бенефіціарним власником, засновником (учасником) чи посадовою особою органу управління юридичної особи – контрагента Підприємства.

 

Для участі в конкурсному відборі претенденти особисто подають заяву (в довільній формі) на ім'я голови комісії з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради, заступника міського голови Вугельмана П.В. 

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса реєстрації претендента та адреса листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти). 

 

До заяви додаються:
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, за виключенням випадків, коли особа через свою релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копії трудової книжки (за наявності) та документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;
- копія документа про вищу освіту;
- біографічна довідка (резюме);
- згода на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заява щодо відповідності критеріям незалежного члена наглядової ради та іншим вимогам до членів наглядової ради;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (інформація про причини участі у конкурсі, наміри та перспективи щодо подальшої діяльності у складі наглядової ради та виконання відповідних функцій з управління Підприємством, пропозиції з підвищення ефективності діяльності Підприємства та інша інформація, яка свідчить про доцільність обрання до складу наглядової ради саме цієї особи).

 

Крім того претенденти повинні подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий 2019 рік в порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції". 

 

Відповідальність за недостовірність поданих документів та інформації несе заявник. 

 

Заяви щодо участі у конкурсі приймаються з 31 липня по 31 серпня 2020 року включно (з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 15:00 год.) за адресами:

- Польській узвіз,6, каб. 1, тел.: (048) 772-02-20; e-mail: dac@omr.gov.ua (департамент аналітики та контролю Одеської міської ради);

- вул. Пушкінська, 6, каб. 3, тел.: (048) 705-46-26, e-mail: analiz-kp@ukr.net (департамент економічного розвитку Одеської міської ради). 


Заяви претендентів та додані до них документи будуть розглянуті на засіданні конкурсної комісії щодо розгляду відповідних заяв 10 вересня 2020 року.

 

Причини відхилення заяв кандидатів є:
- неподання кандидатом одного із передбачених документів;
- неподання кандидатом декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
- невідповідності кандидата вимогам, що пред’являються до незалежних членів наглядових рад, та додатковим кваліфікаційним вимогам, у разі їх наявності;
- подання кандидатом недостовірної інформації.

 

Відповідальність за недостовірність поданих документів та інформації несе заявник.

 

Конкурс з відбору незалежних членів Наглядової ради КП «Міжнародний аеропорт Одеса» буде проведений о 10.00 год. 05.04.2019 року Конкурсною комісією з обрання незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Одеської міської ради за адресою: пл. Думська, 1, малий зал Одеської міської ради.

 


Довідково