Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів

Положення
про застосування знижувальних коефіцієнтів

 

 

      1.       Мета та завдання.

      1.1.    Метою цього Положення є:     

      1.1.1. Створення економічних передумов для ефективної роботи КП «Міжнародний аеропорт Одеса» з урахуванням інтересів КП «Міжнародний аеропорт Одеса» і авіаперевізників. 

      1.2.    Завданнями цього Положення є:

      1.2.1. Визначити механізм застосування знижувальних коефіцієнтів;

      1.2.2. Збільшити пасажиропотік та кількість авіарейсів з/до Міжнародного аеропорту «Одеса»;
      1.2.3. Залучити нових авіаперевізників до Міжнародного аеропорту «Одеса»;

      1.2.4. Розширити географію польотів з/до Міжнародного аеропорту «Одеса»;

      1.2.5. Стимулювати авіаперевізників здійснювати нові регулярні рейси Міжнародного аеропорту «Одеса»;

      1.2.6. Підвищити ефективність використання інфраструктури Міжнародного аеропорту «Одеса»;                                 

 

      2 .       Основні принципи положення
      2.1.     Законність – означає застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів відповідно до чинного законодавства України;
      2.2.     Прозорість – означає доступність інформації про порядок застосування знижувальних коефіцієнтів, наявність чітких та прозорих критеріїв для їх застосування;
      2.3.     Відсутність дискримінації – означає однакові умови для авіаперевізників, які виконують аналогічні авіаперевезення в Міжнародному аеропорту «Одеса». Право на застосування знижувальних коефіцієнтів має кожна авіакомпанія, яка бажає здійснювати нові регулярні рейси з/до Міжнародного аеропорту «Одеса»;
      2.4.     Економічна доцільність – застосування знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів здійснюється з урахуванням економічної ефективності, яка визначається як перевищення доходів КП «Міжнародний аеропорт Одеса», які планується отримувати при обслуговуванні нового регулярного пасажирського рейсу (з урахуванням застосованих знижувальних коефіцієнтів до граничних ставок аеропортових зборів) над виробничими витратами КП «Міжнародний аеропорт Одеса», що виникають  внаслідок обслуговування такого рейсу;
      2.5.     Справедливість – сприяння розвитку добросовісної економічної конкуренції серед авіакомпаній, які бажають виконувати нові регулярні рейси з/до Міжнародного аеропорту «Одеса».


      3.        Нормативні документи
      3.1.     Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 квітня 2008 року N 433 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден  і пасажирів в аеропортах України та внесення змін до наказу Мінтрансу від 06.07.99 N 352» (Із змінами та доповненнями).
      3.2.     Doc 9082 ИКАО. «Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и  сборов за аэронавигационное обслуживание» (назва рос.мовою).

 

      4.        Визначення та скорочення.

      4.1.     МА «Одеса» - Міжнародний аеропорт «Одеса», в якому є комплекс споруд, призначених для приймання, відправлення повітряних суден та обслуговування повітряних перевезень, що має для цих цілей аеродром, термінали (аеровокзали), інші наземні споруди та необхідне обладнання та відповідний персонал;

      4.2.     Наказ - Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 квітня 2008 року N 433 «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден  і пасажирів в аеропортах України та внесення змін до наказу Мінтрансу від 06.07.99 N 352» (Із змінами та доповненнями);

      4.3.     Аеропортовий збір - збір за посадку-зліт повітряних суден, гранична ставка якого затверджена Наказом;
      4.4.     Авіаперевізник (та/або Авіакомпанія) – суб'єкт господарювання, що надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу, пошти повітряним транспортом;

      4.5.     Система аеропортів -  всі аеропорти, які відносяться до одного й того ж самого міста (населеного пункту) згідно з довідником ІАТА (IATA Coding електронна версія якого розміщена на офіційному веб-сайті ІАТА http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx), а також будь-який аеропорт, що розташовано у радіусі 100 км від будь-якого з вищезазначених в цьому пункті аеропортів в межах одної країни;

      4.6.     Регулярний рейс – рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості.  До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим Авіаперевізником; 
      4.7.     Новий регулярний рейс – регулярний рейс, за напрямком (за маршрутом) який не виконувався в/з Аеропорту будь-якою Авіакомпанією до/з інших Аеропортів (Системи аеропортів)протягом останніх 12 послідовних календарних місяців, які передують даті початку виконання такого рейсу. 
      Регулярний рейс вважається Новим регулярним рейсом, якщо до дати початку виконання Нового регулярного рейсу було виконано не більше 10 (десяти) Регулярних рейсів у відповідний Сезон ІАТА, що сплив протягом останніх 12 послідовних календарних місяців, які передують даті початку виконання Нового регулярного рейсу.

      Зміна Авіакомпанією аеропорту в межах Системи аеропортів одного міста не вважається Новим регулярним рейсом. Регулярні рейси, які вводяться на маршрутах, на яких, в перебігу будь-якого періоду протягом 12 місяців, що передують даті виконання такого регулярного рейсу, виконувалося понад 10-ти чартерних рейсів протягом одного сезону ІАТА на повітряних судах злітною масою (MTOW) більше 50 тон, не вважаються Новими регулярними рейсами і умови цього Положення на них не поширюються.

      4.8.     Знижувальний коефіцієнт до Аеропортового збору – величина, на яку здійснюються зменшення розміру Аеропортового збору та яка визначається шляхом множення розміру Знижувального коефіцієнту на розмір граничної ставки Аеропортового збору.

      4.9.     Місце призначення - пункт, зазначений у квитку, де закінчується перевезення пасажира та його багажу;

      4.10.   ПС – повітряне судно.
      4.11.   Сезон IATA – літній сезон IATA – період з останньої неділі березня по останню суботу жовтня (включно); зимовий сезон IATA – період з останньої неділі жовтня по останню суботу березня (включно); 
      4.12.   КП «Міжнародний аеропорт Одеса» - юридична особа, що здійснює експлуатацію аеродрому.
     

      5.        Порядок застосування Знижувального коефіцієнту до Аеропортового збору.
      5.1.     Знижувальні коефіцієнти до Аеропортового збору надаються Авіакомпаніям, які бажають здійснювати Нові регулярні рейси з/до Міжнародного аеропорту Одеса, за відповідним письмовим клопотанням Авіакомпанії на умовах зазначеного Положення та відповідним рішенням керівника КП «Міжнародний аеропорт Одеса».
      5.2.     При виконанні Нових регулярних рейсів Авіаперевізником до Аеропортового збору для цих рейсів, застосовуються Знижувальні коефіцієнти в наступних розмірах:

 

                                                                                                                                                                                                           Таблиця 1

  

№ п/п

Річний сумарний показник максимальної злітної ваги ПС, відправлених нових рейсів, тон*  Період застосування знижувального коефіцієнта до граничних ставок аеропортових зборів
(рік, з початку виконання першого Нового регулярного рейсу)
Рік 1 Рік 2 Рік 3  Рік 4  Рік 5 
0 - 6699 0,2 0,5 0,8 - -
2 6700 - 13399 0,2 0,2 0,5 0,8 -
3 13400 - 26899 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8
4 26900 - 44899 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5
5 44900+ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Рік означає період часу протягом 12 місяців з дня початку виконання першого Нового регулярного рейсу.
 

    Примітка:

    Розмір знижувального коефіцієнта протягом першого року виконання Нових регулярних рейсів становить 0,2 незалежно від сумарного показника максимальної злітної ваги усіх ПС, на яких Авіакомпанією були виконані усі Нові регулярні рейси в цьому році. Розмір знижувального коефіцієнта на кожен наступний рік, визначається в залежності від сумарного показника максимальної злітної ваги усіх ПС, на яких Авіакомпанією були виконані усі Нові регулярні рейси у попередньому році, за умови виконання Нових регулярних рейсів на сезонної основі (на протязі ніж 9 (дев'ять) календарних місяців поспіль), до таких Нових регулярних рейсів застосовуються знижувальні коефіцієнти за рядком 1 (один) Таблиці 1 незалежно від сумарного показника максимальної злітної ваги ПС.
      5.3.     З метою застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору на Новий регулярний рейс Авіакомпанія звертається з письмовим клопотанням про застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору згідно із формою, що наведена у додатку 1 до цього Положення. Письмове клопотання Авіакомпанії про застосування знижувальних коефіцієнтів, яке містить неповну інформацію щодо Нового регулярного рейсу та/або яке не підпадає під критерії визначення Нового регулярного рейсу, не розглядається, про що Авіакомпанія повідомляється письмово. 
      5.4.     Застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового на умовах цього Положення оформлюється шляхом укладання Додаткової угоди до Стандартної угоди ІАТА про наземне обслуговування  (спрощена процедура).
      5.5.     У випадку порушення Авіакомпанією протягом періоду застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору своїх зобов`язань за Стандартною угодою ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура) та/або додатків (додаткових угод) до неї, або наявності простроченої заборгованості за надані послуги, Авіакомпанія втрачає право на  застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору, про що письмово повідомляється за 30 (тридцять) календарних днів до скасування умов про застосування знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору. Неотримання Авіакомпанією такого письмового повідомлення за умови, що воно направлене належним чином (кур’єрською службою, або засобами поштового зв’язку за місцем знаходження Авіакомпанії, або електронною поштою, або факсом за реквізітами, які наведені в Стандартній угоді ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура)), не зупиняє дію відмови в застосуванні Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору.
      5.6.     Якщо дві та більше Авіакомпаній одночасно мають намір виконувати Нові регулярні рейсі на одному і тому ж напрямку, та подають письмове клопотання про застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору, застосовуються Знижувальні коефіцієнтів до Аеропортового збору для Авіакомпаній: 

      5.6.1.  Яка подала клопотання першою;

                 та

      5.6.2.  Яка подала клопотання за наявності одного чи більше клопотання від інших Авіакомпаній, але з більш ранньою стартовою датою початку виконання Нового регулярного рейсу;

                 та

      5.6.3.  Яка подала клопотання до фактичної дати виконання першого Нового регулярного рейсу іншою Авіакомпанією при умові початку виконання Нового регулярного рейсу протягом 30 (тридцяти) календарних днів з фактичної дати виконання першого Нового регулярного рейсу іншою Авіакомпанією. 

      5.7.     Якщо Авіакомпанія не розпочала виконувати Нові регулярні рейси, що зазначені у відповідному письмовому клопотанні, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, починаючи із запланованої стартової дати початку виконання Нового регулярного рейсу, Авіакомпанія втрачає право на застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортових зборів, а відповідна Додаткова угода до Стандартної угоди ІАТА про наземне обслуговування (спрощена процедура), що укладена з метою застосування Знижувальних коефіцієнтів до Аеропортового збору на умовах цього Положення, втрачає силу на підставі письмового повідомлення.

 

      6.        Прикінцеві положення

      6.1.     Це Положення застосовується для Нових регулярних рейсів із стартовою датою початку виконання з 01.04.2019 року.
      6.2.     У випадку зміни комерційної та/або фінансової політики КП «Міжнародний аеропорт Одеса» та/або у випадку змін в чинному законодавстві України дія цього Положення може бути припинена або до нього можуть бути внесені відповідні зміни та доповнення. 

 

 

ДОДАТОК 1 до Положення про застосування знижувальних коефіцієнтів