КП "Міжнародний аеропорт Одеса"

Контроль за будівництвом на приаеродромній території

Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса» є експлуатантом аеродрому «Одеса», має «Сертифікат аеродрому» № АП 15-01.


Згідно статті 66 Повітряного кодексу України керівник експлуатанта аеродрому несе відповідальність за станом приаеродромної території, будівництвом об’єктів, діяльністю суб’єктів на аеродромі та на приаеродромній території.   


За нормативами «Сертифікаційних вимог до цивільних аеродромів України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 401, аеродром «Одеса» є аеродромом класу В, приаеродромною територією якого є місцевість навколо аеродрому радіусом 50 км від контрольної точки аеродрому. До приаеродромної території  встановлені спеціальні вимоги щодо розташування різних об’єктів, а їх висота контролюється з урахуванням умов безпеки маневрування, зльоту та заходу на посадку повітряних суден.


Згідно «Положення про використання повітряного простору України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954, та наказу Міністерства інфраструктури від 30.11.2012 № 721, зареєстрованого в Мінюсті 24.12.2012 № 2147/22459, з метою забезпечення вільного від перешкод повітряного простору для безпечного маневрування повітряних суден, погодження місця розташування і висоти об’єктів на приаеродромній території та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації, здійснюється Державною авіаційною службою України.


Процедура такого погодження визначена наказом Міністерства інфраструктури від 30.11.2012 № 721, зареєстрованого в Мінюсті 24.12.2012 № 2147/22459. 
 

Інформація для юридичних та фізичних осіб для отримання «Висновку експлуатанту аеродрому» (КП «Міжнародний аеропорт Одеса»)

з розгляду матеріалів щодо розміщення об’єктів будівництва на приаеродромній території аеродрому «Одеса» та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації
1. Підстава – Повітряний кодекс України; «Положення про використання повітряного простору України», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 954; наказ Міністерства інфраструктури від 30.11.2012 № 721, зареєстрований в Мінюсті 24.12.2012 № 2147/22459
2. Перелік необхідних документів:
2.1 з питань будівництва, реконструкції будинків і споруд:
а) лист із зверненням про розгляд та наданням наступної інформації: 
-     перелік об'єктів будівництва, їх основних характеристик і призначення (для пристроїв радіовипромінювання вказати робочі частоти, потужність, спрямованість випромінювання);
-     місце розташування, адреса об'єктів із вказівкою вулиці, номеру, міста, району, області;
-     географічні координати (широта, довгота) об’єктів у системі координат WGS-84 (для будинків/споруд – координати кутів; для кранів, що будуть застосовані при будівництві, - крайні точки шляху переміщення крану); 
-     абсолютні відмітки земної поверхні на ділянках будівництва у Балтійській системі висот;
-       абсолютна відмітка «рівня чистого полу» у Балтійській системі висот для будинків/споруд;
-       на якому етапі є об’єкт будівництва;
б) генеральний план ділянки забудови з рельєфом місцевості та з нанесенням об'єктів будівництва;
в) графічні матеріали з «Проекту організації будівництва»/«Проекту виконання робіт»:
-     будгенплан;
-     вертикальні розрізи будинків/споруд з висотними відмітками будинків/споруд та крану, що застосовується при будівництві
2.2 з питань будівництва, реконструкції пристроїв радіовипромінювання:
а) лист із зверненням про розгляд та наданням наступної інформації: 
-     географічні координати (широта, довгота) об’єкту у системі координат WGS-84 (для кранів, що будуть застосовані при будівництві, - крайні точки шляху переміщення крану);
-      місце розташування, адреса об'єктів із вказівкою вулиці, номеру, міста, району, області;
-     перелік об'єктів будівництва, їх основних характеристик (робоча частота, потужність, спрямованість випромінювання);
-     абсолютні відмітки земної поверхні на ділянках будівництва у Балтійській системі висот;
-     абсолютна висота об’єкту (висота підвісу антен) у Балтійській системі висот;
б) карта (викопіювання з карти) або ситуаційний план з рельєфом місцевості, з нанесенням ділянки забудови і об'єктів будівництва, прив'язаних до міста (населеного пункту);
2.3 з питань будівництва ліній електрозв'язку та електропостачання:
а) лист із зверненням про розгляд та наданням наступної інформації:
-     початкові і кінцеві пункти ділянки траси, що підлягає розгляду, найменування усієї траси (із вказівкою області, краю, району, по території яких проходить траса);
-     напруга ліній електропостачання;
-     географічні координати (широта, довгота) початкових, кутових, перехідних і кінцевих опор у системі координат WGS-84; 
-     висота опор ліній електрозв'язку та електропостачання (у тому числі, кутових, перехідних через водойми, ріки, залізничні колії тощо);
б) план траси ліній електрозв'язку та електропостачання з рельєфом місцевості, орієнтованого по сторонах світу,  із вказівкою масштабу

2.4. з питань розвитку, планування міст і населених пунктів:
а)  лист із зверненням про розгляд проекту генплану із вказівкою розрахункового терміну, на який складений генплан;
б)  генплан із вказівкою існуючої, проектованої та перспективної забудови, розміщення житлової, промислової і іншої зон, а також поверховості (висоти) будинків і споруд;
в)  пояснювальна записка;
г)   схема взаємного ув'язування міста та існуючого аеродрому з межами шумових зон (у масштабі)
3. За консультацією звертатися до секретаря постійно діючої комісії КП «Міжнародний аеропорт Одеса» за телефонами (0482) 39-37-49, 050-490-28-62.
4. Вартість отримання «Висновку» – безкоштовно
5. Строк розгляду та надання «Висновку» – 30 календарних днів з дня реєстрації письмового звернення заявника у бюро обробки документів КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

 


 

ЗРАЗОК листа-звернення

 


 

Найменування установи, організації або підприємства


Індекс підприємства зв’язку, поштова адреса, номер телефону (факсу)


[]


Дата, 


вихідний номер документа


В.о. Генерального директора                              КП «Міжнародний аеропорт Одеса»


Макогонюк О.О.

 

Аеропорт ЦА,


м. Одеса,


65054


(заголовок до тексту)

 


 

Просимо розглянути розміщення _______________________________


(найменування об’єкту)


за адресою (із вказівкою області, краю, району, населеного пункту):_______

 

(далі вказуються наступні характеристики об’єкту)


1     з питань будівництва, реконструкції будинків і споруд: 


-     перелік об'єктів будівництва, їх основних характеристик і призначення (для пристроїв радіовипромінювання вказати робочі частоти, потужність, спрямованість випромінювання);


-     місце розташування, адреса об'єктів із вказівкою вулиці, номеру, міста, району, області;


-     географічні координати (широта, довгота) об’єктів у системі координат WGS-84 (для будинків/споруд – координати кутів; для кранів, що будуть застосовані при будівництві, - крайні точки шляху переміщення крану); 


-     абсолютні відмітки земної поверхні на ділянках будівництва у Балтійській системі висот;


-     абсолютна відмітка «рівня чистого полу» у Балтійській системі висот для будинків/споруд;


-     на якому етапі є об’єкт будівництва;


2     з питань будівництва, реконструкції пристроїв радіовипромінювання:


-     географічні координати (широта, довгота) об’єкту у системі координат WGS-84 (для кранів, що будуть застосовані при будівництві, - крайні точки шляху переміщення крану);


-      місце розташування, адреса об'єктів із вказівкою вулиці, номеру, міста, району, області;


-     перелік об'єктів будівництва, їх основних характеристик (робоча частота, потужність, спрямованість випромінювання);


-     абсолютні відмітки земної поверхні на ділянках будівництва у Балтійській системі висот;


-     абсолютна висота об’єкту (висота підвісу антен) у Балтійській системі висот;


3     з питань будівництва ліній зв'язку і електропередач:


-     початкові і кінцеві пункти ділянки траси, що підлягає розгляду, найменування усієї траси (із вказівкою області, краю, району, по території яких проходить траса);


-     напруга ліній електропостачання;


-     географічні координати (широта, довгота) початкових, кутових, перехідних і кінцевих опор у системі координат WGS-84; 


-     висота опор ліній електрозв'язку та електропостачання (у тому числі, кутових, перехідних через водойми, ріки, залізничні колії тощо);


4  з питань розвитку, планування міст і населених пунктів:


-    розрахунковий термін, на який складений генплан;


-    розміщення житлової, промислової й іншої зон;


-    поверховості (висоти) будинків і споруд;


-    пояснювальна записка


Вірогідність інформації, що надається, підтверджую.


Додаток:  (є обов’язковим)


1  з питань будівництва, реконструкції будинків і споруд, пристроїв радіовипромінювання:


-     генеральний план ділянки забудови з рельєфом місцевості та з нанесенням об'єктів будівництва;


-     графічні матеріали з «Проекту організації будівництва»/«Проекту виконання робіт»:


·     будгенплан;


·     вертикальні розрізи будинків/споруд з висотними відмітками будинків/споруд та крану, що застосовується при будівництві


2 з питань будівництва, реконструкції пристроїв радіовипромінювання:


карта (викопіювання з карти) або ситуаційний план з рельєфом місцевості, з нанесенням ділянки забудови і об'єктів будівництва, прив'язаних до міста (населеного пункту);


3 з питань будівництва ліній зв'язку і  електропередач:


план траси ліній зв'язку і електропередач із ситуацією та рельєфом місцевості, орієнтованого по сторонах світу,  із вказівкою масштабу;


3 з питань розвитку, планування міст і населених пунктів:


-    генплан із вказівкою існуючої, проектної й перспективної забудови;


-     схема взаємного ув'язування міста та існуючого аеродрому з вказівкою меж шумових зон (у масштабі)

 


 


 

Керівник установи, 


організації або підприємства                 (підпис)                  Прізвище І. по Б. 

 


 


 


 


 


 

Виконавець: посада, прізвище І. по Б.,


номер контактного телефону