КП "Міжнародний аеропорт Одеса"

Доступ до публічної інформації та звернення громодян

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ 


Закон України "Про доступ до публічної інформації"


Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть  бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду  відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на запит на інформацію.
З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонується подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити: 
- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Закон України «Про звернення громадян»
Форма надання запиту на інформацію