Меню
КП «Міжнародний аеропорт Одеса»

Аеродромна служба, Інформація для юридичних та фізичних осіб

Інформація 
для юридичних та фізичних осіб

для отримання «Висновку експлуатанту аеродрому» 
(КП «Міжнародний аеропорт Одеса») з розгляду матеріалів щодо розміщення об’єктів будівництва на приаеродромній території аеродрому «Одеса» 
та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації  

 

   1. Підстава  -    Повітряний кодекс України; «Положення про використання повітряного простору України», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 №954; наказ Міністерства інфраструктури від 30.11.2012 №721, зареєстрований в Мінюсті 24.12.2012 № 2147/22459
  2. Перелік необхідних документів:


  2.1 з питань будівництва, реконструкції будинків і споруд:
     а) лист із зверненням про розгляд та наданням наступної інформації: 
        -   перелік об'єктів будівництва, їх основних характеристик і призначення (для пристроїв радіовипромінювання вказати робочі частоти, потужність, спрямованість випромінювання);
        -  місце розташування, адреса об'єктів із вказівкою вулиці, номеру будинку/споруди, міста, району, області;
        -  географічні координати (широта, довгота) об’єктів у системі координат WGS-84 (для будинків/споруд – координати кутів; для кранів, що будуть застосовані при будівництві, - крайні точки шляху переміщення крану); 
        - абсолютні відмітки земної поверхні на ділянках будівництва у Балтійській системі висот;
        - абсолютна відмітка «рівня чистого полу» у Балтійській системі висот для будинків/споруд;
        - на якому етапі є об’єкт будівництва;
    б) генеральний план ділянки забудови з рельєфом місцевості та з нанесенням об'єктів будівництва;
    в) графічні матеріали з «Проекту організації будівництва»/«Проекту виконання робіт»:
        -   будгенплан;
        -   вертикальні розрізи будинків/споруд з висотними відмітками будинків/споруд та крану, що застосовується при будівництві.

 

  2.2 з питань будівництва, реконструкції пристроїв радіовипромінювання:
    а) лист із зверненням про розгляд та наданням наступної інформації: 
        -   географічні координати (широта, довгота) об’єкту у системі координат WGS-84 (для кранів, що будуть застосовані при будівництві, - крайні точки шляху переміщення крану);
        -   місце розташування, адреса об'єктів із вказівкою вулиці, номеру, міста, району, області;
        -  перелік об'єктів будівництва, їх основних характеристик (робоча частота, потужність, спрямованість випромінювання);
        -  абсолютні відмітки земної поверхні на ділянках будівництва у Балтійській системі висот;
        -   абсолютна висота об’єкту (висота підвісу антен) у Балтійській системі висот;
   б) карта (викопіювання з карти) або ситуаційний план з рельєфом місцевості, з нанесенням ділянки забудови і об'єктів будівництва, прив'язаних до міста (населеного пункту);

 

2.3 з питань будівництва ліній електрозв'язку та електропостачання:
   а) лист із зверненням про розгляд та наданням наступної інформації:
       -   початкові і кінцеві пункти ділянки траси, що підлягає розгляду, найменування усієї траси (із вказівкою області, краю, району, по території яких проходить траса);
      -    напруга ліній електропостачання;
      -   географічні координати (широта, довгота) початкових, кутових, перехідних і кінцевих опор у системі координат WGS-84; 
      -  висота опор ліній електрозв'язку та електропостачання (у тому числі, кутових, перехідних через водойми, ріки, залізничні колії тощо);
   б) план траси ліній електрозв'язку та електропостачання з рельєфом місцевості, орієнтованого по сторонах світу,  із вказівкою масштабу.

 

2.4. з питань розвитку, планування міст і населених пунктів:
   а) лист із зверненням про розгляд проекту генплану із вказівкою розрахункового терміну, на який складений генплан;
   б) генплан із вказівкою існуючої, проектованої та перспективної забудови, розміщення житлової, промислової і іншої зон, а також поверховості (висоти) будинків і споруд;
   в) пояснювальна записка;
   г) схема взаємного ув'язування міста та існуючого аеродрому з межами шумових зон (у масштабі).


 3. За консультацією звертатися до секретаря постійно діючої комісії КП «Міжнародний аеропорт Одеса» за телефонами (0482) 39-37-49, 050-490-28-62.
 4. Вартість отримання «Висновку» – безкоштовно.
 5. Строк розгляду та надання «Висновку» – 30 календарних днів з дня реєстрації письмового звернення заявника у бюро обробки документів КП «Міжнародний аеропорт Одеса».